Få hjälp med de urologiska problem som du har

Urologiska problem är något de flesta människor upplever under sin livstid. Det är dock vanligare ju äldre du blir och det är vanligare bland män. Eftersom det är så pass vanligt är det ingenting du behöver skämmas över. Istället bör du söka hjälp omgående eftersom de flesta problem går att bota på ett eller annat sätt.

Det är viktigt att du har bra livskvalitet, något som urologiska problem kan förhindra. Du kan exempelvis söka hjälp på urocare.se eller gå till din husläkare som sedan kan skriva en remiss till urologen. Det brukar dock ta lite längre tid och då kan ett privat alternativ vara den bättre vägen att gå.

Vad räknas som urologiska problem?

Det finns mycket som räknas som urologiska problem, bland annat urinstenar, urinretention, inflammation i urinvägarna, blödningar, skador på urinvägarna, könsorganet och njurarna. I princip allt som rör njurar och urinvägarna och även en del cancerformer.

För att du ska slippa vara orolig över vad det är, rekommenderar vi att du söker vård fortast möjligt. I de flesta fall är det inte så farligt och det går att bota, men det är du som måste ta klivet för att det ska hända.